|| Kopuk GençLik || Zamane GençLerin SanaL Mekanı ||

OOOPS Bİ DAKKA KARDEŞ !


Şimdi Hacı Sen Bu Foruma Zati Üyeysen Sorun Yok,Giriş Yap.

Haa Yok Üye FeLan DeğiLim Üye oLupta Ne İşime Yarıyacak Diyorsan Oku;
Komedi,Arkadaşlık,İyi Vakit,Sanal Bi Aile Hatta Yetim ve Öksüz KardeşLerimize Sanal Ana ve Babada Oluruz Üye oL Yeter...

Sayfayı FaceBook'ta Paylaş
Design By Sahirâne Design ©️
Tıkla Beğen
Erzurum

  Biyografi Nedir ? Kime Yazılır ?

  Paylaş
  avatar
  (fog)'(x)
  PatRoN
  PatRoN

  Uyarı Seviyesi Uyarı Seviyesi : Uyarı Yok !
  Cinsiyetim Cinsiyetim : Erkek
  Kayıt Tarihim Kayıt Tarihim : 14/01/10
  Yaşım Yaşım : 28
  MemLeketim MemLeketim : Yarimin Yanı
  Mesaj Sayım Mesaj Sayım : 2732

  default Biyografi Nedir ? Kime Yazılır ?

  Mesaj tarafından (fog)'(x) Bir Salı Nis. 13, 2010 6:15 pm

  BİYOGRAFİ
  edebiyat, sanat,
  siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış
  insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir
  dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına hayat hikâyesi (biyografi) denir.

  ÖZELLİKLERİ
  1-Yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil,
  onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve
  belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler
  tarafından kaleme alınır.
  2- Tarafsız ve gerçekçi olunmalıdır.
  3-bilgi. Belge, tanık ve kanıtlara
  dayandırılmalıdır.
  4- Kronolojik sıra izlenebilir.
  5- Kişiyi tüm
  yönleriyle tanıtır. Kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı
  belirlenmelidir.
  6- Öznel bir tutum izlenmemeli, kişinin yaşamı aşırı
  yerme ve övmelerden uzak tutulmalıdır
  7- Açık, sade bir dil
  kullanılır.
  8-divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere,
  "Tezkire" denirdi.
  9-Türün ünlüleri;
  Mithat Cemal Kuntay, Şevket Süreyya Aydemir.

  *Ünlü bir kişinin hayat
  hikâyesini yazacak kimse, geniş bir
  araştırma yapar. Şayet kişi sağ ise ona hayatıyla,
  çalışmalarıyla, eserleriyle ilgili sorular
  sorar ve aldığı cevapları not eder (veya kaydeder.); bunlardan yazısında
  yararlanır. Kişi hayatta değilse, onun hayatını (varsa belgeleriyle birlikte) etraflıca
  araştırır. Nasıl ünlü olduğunu, nasıl başarılı olduğunu; (varsa) eserlerini dikkatlice
  inceler. Bütün bu veriler ışığında kronolojik olarak veya kendine özgü
  bir üslûpla hayat hikâyesini yazar.

  *Çoğu
  zaman bunlarda, sanatçı kendisiyle beraber aile
  büyüklerinden, çevreden, aile içi
  durumlardan da söz eder.

  Ünlü kişilerin hayatlarını
  konu alan, bunları roman tarzında işleyen
  edebî yazıLara biyografik roman denir.

  Bir kişinin hayatını
  ayrıntılı olarak veren kişisel biyografi kitapları olduğu gibi, birden
  çok kişinin hayat hikâyelerini bir araya getiren genel biyografi
  eserleri de vardır. Örneğin antolojilerde, ansiklopedilerde, yıllıklarda
  birden çok kişinin biyografileri çok kısa olarak ana hatlarıyla
  verilir. Bu eserlerde ya da yazarın kitabının arka kapağında veya iç
  sayfasında yer alan biyografiler genellikle kısadır. Ayrıntıları atılmış
  daha çok doğum ölüm tarihleri, doğum yerleri, bitirdikleri okullar,
  çalıştıkları işler, yazdıkları eserler ve önemli başarıları anılmakla
  yetinilir. Her döneme, her mesleğe ve her millete ait kişilerin
  biyografilerini veren eserlere evrensel biyografi, bir millete ait
  kişilerin biyografilerini verenlere ulusal biyografi, bir bölgeye mensup
  kişilerin biyografilerinin toplandığı eserlere bölgesel biyografi,
  belli bir mesleğe mensup kişilerin yer aldığı eserlere meslekî
  biyografi, belli bir dönemde yaşayanların hayat hikâyelerinin verildiği
  eserlere de dönem biyografisi denir. Dönem biyografisine çağdaş
  insanların yer aldığı Who's Who? (Kim Kimdir?) adlı eseri
  gösterebiliriz.


  Biyografiler yazım tekniğine göre de
  farklılıklar arz etmektedir. Bunları kısaca şöyle sınıflandırabiliriz:

  a.
  Bilimsel biyografi:
  Biyografik bilgileri kronolojik bir sıra
  içerisinde, alt başlıklar halinde, onun dönemi içindeki konumunu,
  getirdiği yenilikleri, gösterdiği başarıları, eserlerini, eserlerinin
  değişik özelliklerini eleştirel bir tutumla, belgelere, araştırma ve
  incelemelere dayalı olarak veren çalışmalara bilimsel biyografi ya da
  biyografik monografi denir. Bu tür eserlerde kişinin doğumu, yetişmesi,
  öğrenimi, çalışma hayatı, türlerine göre eserleri, eserlerinin önemi,
  şekil ve muhteva özellikleri, başarıları, ödülleri ve başka özellikleri
  bölümler halinde verilir. Bilimsel biyografi türüne şu örnekler
  verilebilir: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser (1971);
  İsmail Parlatır,

  b. Biyografik roman: Ünlü
  kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî
  yazıLara biyografik roman denir.

  roman, hikâye gibi tahkiye
  kurgusu içerisinde, olay anlatımı üslûbuyla kişiyi bir roman kahramanı
  gibi olayların içindeki konumlarıyla sunan eserlere de edebî biyografi
  ya da biyografik roman denir. Biyografik romanlarda kişinin ruhsal ve
  fiziksel özellikleri, davranışları, duyguları, düşünceleri, tepkileri,
  tavır alışları, giyinişi gibi pek çok değişik özellikleri ayrıntılı
  olarak verilip bir anlamda onun portresi çizilir. Hayatı içerisinde
  canlı, yaşayan bir kişilik olarak sergilenir. Buna örnek olarak M. Emin
  Erişirgil'in Mehmet Akif /İslâmcı Bir Şairin romanı (1956); Tahir
  Alangu'nun “Ömer Seyfettin “(1968) adlı eserleri verilebilir. Ayrıca
  Oğuz Atay'ın “Bir bilim Adamının romanı” (1975) adlı romanı da bu türün
  en iyi örneklerindendir. Yazar bu romanında hocası Mustafa İnan'ı merkez
  alarak bir dönemin idealist neslinin hayatını yansıtmıştır.

  c.
  Nekroloji:
  Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki
  günlerde genellikle gazete ve dergilerde yakın çevresinde yer alan
  kişiler tarafından onun üstün niteliklerinin, erdemlerinin,
  çalışmalarının ve diğer özelliklerinin anı üslûbuyla anlatıldığı
  yazıLara denir. Bu yazılar bir anlamda öleni çok seven birinin ağıtları,
  duygusal, öznel açıklamalarıdır.
  Bu tür yazıLara örnek olarak Yahya
  Kemal'in ölümü dolayısıyla kaleme alınmış şu yazıları verebiliriz: Vehbi
  Cem Aşkun, "İstanbul Aşığını Kaybetti" (Dün-ya, 5 Kasım 1958); Nimet
  Behsuz, "Büyük Şairin Arkasından" (Yeni Gün, 3 Kasım 1958); Cenap
  Gedikoğlu, "Bir Dev Şair Göçtü" (Yeni Gün, 5 Kasım 1958).

  TARİHİ
  GELİŞİMİ:
  türk edebiyatında ilk biyografik eser, Malik
  Bahşi'nin Feridüddin-i Attar'dan çevirmiş olduğu
  “Tezkiretü'l-Evliya”dır.

  Daha çok mesleklerine göre düzenlenmiş
  ve birden fazla kişinin biyografisinin yeraldığı Tezkire, menakıb,
  vefeyat, devha, sefine, tuhfe, hadika, fihrist, silsilename, şairname,
  gazavatname, sicil gibi adlar altında birçok eser kaleme alınmıştır.
  Menakıpname ya da velâyetname denilen eserlerde tarikat büyüklerinin,
  evliyaların, pir ve şeyhlerin olağanüstü halleri, kerametleri ve diğer
  kişisel özellikleri anlatılır.

  Yayımlanmış bazı menakıpnamelere
  şu örnekler gösterilebilir: Hacımsultan Velâyetnamesi (Rudolp Tschudi);
  Hacı Bektaş Velâyetnamesi (Erich Gross).Vakayinamelerde de birçok devlet
  adamının biyografilerine ait malzemeler bulmak mümkündür.

  Şuara
  Tezkireleri:
  Şairlerin biyografilerine, eserlerine yer
  veren, şiirleri hakkında değerlendirmelerin bulunduğu eserlere şuara
  tezkiresi denir.  OTOBİYOGRAFİ
  Kişinin
  kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir. Otobiyografide
  doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan
  anlatmaya değer olanlar yazılır. edebiyat, sanat, siyaset, spor vb.
  alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini,
  başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla
  otobiyografisini yazar. otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla
  kaleme alınsa da gerçEkler göz ardı edilmemelidir.  MONOGRAFİ:
  Ünlü
  bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını
  ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da
  sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir.
  Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, Tarihî bir olay,
  bilimsel bir alana ait bir sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla
  değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme
  de yapılabilir.

  portre
  Bir kimseyi
  karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî
  yazıLara portre denir. Kişinin sadece dış görünüşünün (boyunun, yüzünün,
  giyinişinin, hareketlerinin...) anlatıldığı portreye fizikî portre; iç
  dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının, fikirlerinin, zayıf
  taraflarının... anlatıldığı portreye ruhî portre (tinsel, moral portre)
  denir. Çoğu zaman fizikî portre ile ruhî portre iç içe verilir.
  Fizikî
  portre; kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir
  gözlemle belirlendikten sonra, uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir
  şekilde yazılır.
  İç dünyanın anlatıldığı ruhî portrede ise; kişinin
  ahlâkı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslûpla yazılır. Portreye
  konu kolan kişiye ait, düşünceleri ve anlayışları daha etkili olarak
  ortaya koymak için onun sözlerine de yer verilebilir.
  Romanda olay
  kahramanları değişik bölümlerde (yeri geldikçe) gerek dış görünüşleriyle
  gerekse karakter özellikleriyle okuyucuya tanıtılır. Okuyucunun roman
  kahramanlarını hayalinde canlandırması sağlanır. Bu yönüyle portre
  bölümlerine, romanlarda daha çok rastlanabileceği gibi bağımsız bir
  edebî tür olarak yazılmış portreler de vardır.

  portre
  örneği
  ATATÜRK
  Atatürk her şart içinde kendisini empoze
  edenlerdendi. Bakışında, jestlerinde, ellerinin hareketinde,
  kımıldanışlarında ve yüzünün çizgilerinde bütün bir dinamizm vardı. Bu
  dinamizm etrafını bir çeşit sessiz sarsıntı ile dolduruyordu. Öyle ki
  birkaç dakikalık bir konuşmadan sonra bu mütevazı ve rahat adamın, bu
  öğreticinin anında bir uçtan öbür uca geçebileceğini, meselâ en rahat ve
  kahkahalı bir sohbeti keserek en çetin bir kararı verebileceğini ve
  daha gücü bu kararı verdikten sonra yine aynı noktaya döneceğini
  düşünebilirsiniz. En iyisi istim üzerinde bir harp gemisi gibi çevik,
  harekete hazır bir dinamizm diyelim.

  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş
  Şehir’

  otobiyografi
  otobiyografi Bir
  düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserdir. Kaynak
  olarak kişi kendini ve aile büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır.
  otobiyografi yazmak çok güçtür, çünkü insanın kendinden sözederken
  objektif olması zordur. Otobiyografiler sayesinde o kişinin sanatı,
  düşünceleri, yaptığı işler hakkında bilgileniriz. Biyografiler aynı
  zamanda iyi bir belgeseldirler. Bu alanda çalışacaklara ve yazarın
  yaşadığı dönemin özelliklerine kaynaklık eder. Otobiyografileri okumak,
  kendi deneyimlerimize bir yaşam deneyimini, yaşayanın ağzından katmak
  demektir. Onların; başarılarının nedenlerini çözeriz.

  Otobiyografinin
  belirleyici özellikleri:

  • otobiyografi düşünsel plânla
  yazılır.
  • otobiyografi, belgelere dayanılarak yazılır. Rivayetlere
  ve tartışmalara yol açacak bilgilere yer verilmez.
  • Derlenen
  bilgiler bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirilmelidir.

  Biyografi yazarı objektif olmak zorundadır.  Şiit ! Misafir, Konuya Mesaj Yazmıyacakmısın? Bak Seni Geçenler Var ! Ezilme Bence...

   [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
  avatar
  OmRX~
  Bölüm Sorumlusu
  Bölüm Sorumlusu

  Uyarı Seviyesi Uyarı Seviyesi : Uyarı Yok !
  Cinsiyetim Cinsiyetim : Erkek
  Kayıt Tarihim Kayıt Tarihim : 04/06/10
  Yaşım Yaşım : 22
  Mesaj Sayım Mesaj Sayım : 302

  default Geri: Biyografi Nedir ? Kime Yazılır ?

  Mesaj tarafından OmRX~ Bir Salı Haz. 29, 2010 1:44 pm

  Tşkkrler

   Forum Saati C.tesi Haz. 23, 2018 6:18 pm